Hướng dẫn người mua hàng

1. Nhấn Đăng Order tại Trang chủ để đăng món đồ cần mua.
2. Hoặc nhấn Avatar ➝ Order của tôi ➝ Đăng Order để đăng món đồ cần mua.
3. Chờ đơn vị vận chuyển báo giá, sau đó nhắn tin thoả thận, chốt giá và thuê.
4. Đặt cọc và xác nhận đã nhận hàng khi nhận được hàng.

Hướng dẫn đơn vị vận chuyển

1. Chọn bài đăng Order phù hợp.
2. Chọn bài order phù hợp, ấn nút "Báo giá" để báo giá cho người mua hàng.
3. Khi được khách hàng thuê, chờ khách hàng đặt cọc rồi bắt đầu order hàng và cập nhập trạng thái đơn thường xuyên.
4. Tiền cọc sẽ được hoàn vào ví của bạn khi khách hàng nhận được hàng.

Hướng dẫn hủy đơn

1. Xem Thông tin đơn hàng bạn muốn hủy.
2. Chọn Hủy đơn để hủy đơn hàng của bạn.
1. Nhấn Đăng Order tại Trang chủ để đăng món đồ cần mua.
2. Hoặc nhấn Avatar ➝ Order của tôi ➝ Đăng Order để đăng món đồ cần mua.
3. Chờ đơn vị vận chuyển báo giá, sau đó nhắn tin thoả thận, chốt giá và thuê.
4. Đặt cọc và xác nhận đã nhận hàng khi nhận được hàng.
1. Chọn bài đăng Order phù hợp.
2. Chọn bài order phù hợp, ấn nút "Báo giá" để báo giá cho người mua hàng.
3. Khi được khách hàng thuê, chờ khách hàng đặt cọc rồi bắt đầu order hàng và cập nhập trạng thái đơn thường xuyên.
4. Tiền cọc sẽ được hoàn vào ví của bạn khi khách hàng nhận được hàng.
1. Xem Thông tin đơn hàng bạn muốn hủy.
2. Chọn Hủy đơn để hủy đơn hàng của bạn.