Chính sách đổi trả hàng hóa
THAY THẾ VÀ HOÀN LẠI TIỀN
Sự hài lòng của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu bạn nhận được một mặt hàng bị lỗi hoặc sai, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tùy chọn trò chuyện của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm cho nó đúng bằng cách cung cấp cho bạn một sản phẩm thay thế hoặc hoàn lại tiền.
Trong trường hợp hàng hóa bị lỗi hoặc bị hư hỏng, bạn thậm chí không phải trả lại gói hàng của mình. Chúng tôi sẽ gửi thay thế cho bạn (Không tính thêm phí).
Chính sách thay thế và hoàn lại tiền của chúng tôi kéo dài 30 ngày kể từ khi bạn mua hàng. Nếu đã qua 30 ngày kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc trao đổi cho bạn.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI HOẶC HỦY ĐƠN HÀNG CỦA TÔI?
Trong trường hợp bạn muốn sửa đổi hoặc hủy đơn hàng của mình, bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 24 giờ kể từ khi mua hàng.
Vui lòng cung cấp cho chúng tôi số đơn đặt hàng và điều chỉnh mà bạn muốn thực hiện. Chúng tôi sẽ xem xét và gửi xác nhận sau khi các thay đổi được thực hiện.

Khi nào tôi sẽ nhận được tiền hoàn lại?
Khi bạn hoàn trả đủ điều kiện, chúng tôi sẽ ghi có toàn bộ số tiền và bạn thường sẽ nhận được tiền hoàn lại sau khoảng 2-3 ngày làm việc.
Mọi khoản tiền hoàn lại sẽ được áp dụng cho cùng một tài khoản và sử dụng cùng một phương thức thanh toán, được sử dụng để đặt hàng.

BẢO HIỂM:
Chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ cho bạn nếu bạn không nhận được đơn đặt hàng của mình sau 45 ngày kể từ ngày mua.