Đang giao dịch
Cần mua giầy adidas (TEST)
Link sản phẩm: http://test.com Số lượng cần đặt mua: 2 - Hàng có bill mua hàng. Mình sẽ trả công mua hàng. - Báo giá chi tiết giá + phí về tay cuối cùng cho mình nha. - Báo giá rùi mình sẽ inbox sđt.

Đã tạo lúc  

15:22 10-09-2021

Giao hàng tới:   

Hà Nội - Việt Nam

Cần báo giá

Về khách hàng
Số order đã chốt:

Số order thành công:

Danh sách báo giá
Đang test - Hàng có bill mua hàng. Mình sẽ trả công mua hàng. - Báo giá chi tiết giá + phí...
15:23 10-09-2021

Đề nghị: 

1,800,000 đ

Hình ảnh
Bình luận
0 bình luận