Khách hàng
Linh Vũ Tuấn
16:51 31-07-2021

Anh Trung báo giá cho em

Đã tạo lúc: 

16:51 31-07-2021

Khách hàng
Linh Vũ Tuấn
Số order đã đăng
Số order đã chốt
Số order thành công

Danh sách báo giá (1)

Giá thấp nhất: 

600,000đ

Nội dung báo giá
Anh gửi chú nhé :D ...
16:53 31-07-2021
600,000đ

Bình luận (0)