Quy chế hoạt động
I. Nguyên tắc chung
✓ Website https://orderdi.com/ thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty Cổ phần ORDERDI (Dưới đây được gọi là “Ban Quản Trị”), là website thương mại điện tử cung cấp nền tảng online để kết nối Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển, giúp bạn mua hàng từ nước ngoài nhanh nhất với giá tốt nhất.
✓ Website https://orderdi.com/ hoạt động theo hình thức kết nối Người Mua Hàng với Đơn Vị Vận Chuyển, khách du lịch khắp thế giới. Đơn Vị Vận Chuyển sẽ cung cấp hình ảnh sản phẩm, hoá đơn mua hàng. Người Mua Hàng hoàn toàn được yên tâm về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng.
✓ Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của Quy chế hoạt động này, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật liên quan tới trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia Website https://orderdi.com/.
✓ Quy chế hoạt động này áp dụng cho tất cả các hoạt động giữa Người Mua Hàng với Đơn Vị Vận Chuyển trên Website https://orderdi.com/.
✓ Ban Quản Trị giữ quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này theo từng thời điểm, theo tình hình cung cấp dịch vụ trên Website https://orderdi.com/ và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

II. Quy định chung
Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ như dưới đây sẽ được định nghĩa như sau:
- Website https://orderdi.com/: Là website thương mại điện tử cung cấp nền tảng online để kết nối Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển, giúp bạn mua hàng từ nước ngoài nhanh nhất với giá tốt nhất.
- Người Mua Hàng: Là (các) cá nhân/tổ chức có nhu cầu mua hàng trên Website https://orderdi.com/.
- Đơn Vị Vận Chuyển: Là (các) cá nhân/ tổ chức có khả năng cung cấp hàng hóa và vận chuyển hàng hóa đó trên Website https://orderdi.com/.
- Thông Tin Cá Nhân bao gồm thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân/ tổ chức bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ. Sau khi website đã uy tín thì Đơn Vị Vận Chuyển được yêu cầu phải xác nhận số chứng minh nhân dân/ số căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng.

III. Quy trình giao dịch
1. Quy trình dành cho người mua hàng
Bước 1: Đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản trên Website https://orderdi.com/

Hình ảnh trang đăng ký tài khoản
Bước 2: Người Mua Hàng sử dụng tài khoản đã đăng ký thành công để đăng nhập vào Website https://orderdi.com/.

Hình ảnh trang đăng nhập
Bước 3: Ấn vào nút “Đăng order ngay” để đăng tải Sản phẩm, hàng hóa lên Website https://orderdi.com/.


Hình ảnh trang tải lên thông tin Sản phẩm, hàng hóa
Bước 4: Nhập đủ và đúng các trường thông tin có sẵn trên Website https://orderdi.com/.


Hình ảnh các trường thông tin cần điền khi đăng Sản phẩm, hàng hóa
Bước 5: Sản phẩm, hàng hóa đăng tải được Ban Quản Trị duyệt trong vòng từ 01 đến 03 ngày làm việc (không bao gồm Thứ bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật)
2. Quy trình dành cho Đơn vị vận chuyển
Bước 1: Đơn Vị Vận Chuyển điền đầy đủ các trường thông tin có sẵn trên Website https://orderdi.com/ để tạo tài khoản đăng nhập

Hình ảnh trang đăng ký tài khoản
Bước 2: Đơn Vị Vận Chuyển đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký thành công

Hình ảnh trang đăng nhập
Bước 3: Đơn Vị Vận Chuyển tìm kiếm và chọn Sản phẩm, hàng hóa muốn báo giá trên Website https://orderdi.com/

Hình ảnh trang tìm kiếm Sản phẩm, hàng hóa
Bước 4: Tham khảo nội dung của Sản phẩm, hàng hóa

Hình ảnh trang tham khảo nội dung Sản phẩm, hàng hóa
Bước 5: Đơn Vị Vận Chuyển nhận mua hộ Sản phẩm hàng hóa sẽ gửi báo giá.

Hình ảnh trang nhận mua Sản phẩm, hàng hóa

Hình ảnh yêu cầu xác thực thông tin trước khi báo giá
Bước 6: Đơn Vị Vận Chuyển gửi phản ánh, khiếu nại đến Ban Quản Trị (nếu có).

Hình ảnh mục gửi phản ánh, khiếu nại
3. Quy trình giao nhận, vận chuyển: (không có)
Hoạt động trên Website https://orderdi.com/ là đăng thông tin và trao đổi thông tin online nên không cần sử dụng dịch vụ vận chuyển và giao nhận.
- Người Mua Hàng đăng thông tin về sản phẩm hàng hóa cần mua online thông qua tài khoản của cá nhân mình.
- Đơn Vị Vận Chuyển tìm kiếm thông tin về các đơn hàng và báo phí hợp lý cho Người Mua Hàng.
- Sau khi đặt cọc cho đơn hàng hoàn tất, Đơn Vị Vận Chuyển trực tiếp mua hàng và chuyển hàng về địa chỉ của Người Mua Hàng nên Website https://orderdi.com/ không cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

Hình ảnh trang xác nhận đơn hàng

Hình ảnh đặt cọc khoản tiền mua hàng

Hình ảnh Người Mua Hàng đánh giá Đơn Vị Vận Chuyển

Hình ảnh hoàn tất đơn hàng

Hình ảnh Đơn Vị Vận Chuyển nhận được tiền mua hàng
Nếu xảy ra bất kỳ lỗi nào về kỹ thuật, Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển có thể liên hệ với Công Ty theo cách sau:
Tổng đài hỗ trợ: 089 689 5500
Email liên hệ: contact@orderdi.com
4. Quy trình xác nhận và hủy dịch vụ
- Người Mua Hàng đăng thông tin về sản phẩm hàng hóa cần mua online thông qua tài khoản của cá nhân mình;
- Đơn Vị Vận Chuyển tìm kiếm thông tin về các đơn hàng và báo phí hợp lý cho Người Mua Hàng.
- Sau khi đặt cọc cho đơn hàng theo thỏa thuận của Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển hoàn tất, Đơn Vị Vận Chuyển trực tiếp mua hàng và chuyển hàng về địa chỉ của Người Mua Hàng nên Website https://orderdi.com/ không cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận hàng hóa.

Hình ảnh trang xác nhận đơn hàng

Hình ảnh đặt cọc khoản tiền mua hàng

Hình ảnh Người Mua Hàng đánh giá Đơn Vị Vận Chuyển

Hình ảnh hoàn tất đơn hàng

Hình ảnh Đơn Vị Vận Chuyển nhận được tiền mua hàng
Nếu xảy ra bất kỳ lỗi nào về kỹ thuật, Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển có thể liên hệ với Công Ty theo cách sau:
Tổng đài hỗ trợ: 089 689 5500
Email liên hệ: contact@orderdi.com
5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền
Chính sách liên quan đến đặt cọc và hoàn trả tiền đặt cọc
- Khi Đơn Vị Vận Chuyển nhận đơn hàng, Người Mua Hàng, cần phải đặt cọc 1 khoản tiền để đảm bảo giao dịch, số tiền đặt cọc này sẽ thấp hơn hoặc bằng giá trị của hàng hóa theo thỏa thuận giữa Đơn Vị Vận Chuyển và Người Mua Hàng. Số tiền hàng còn lại (nếu có) sẽ được Người Mua Hàng thanh toán trước khi Đơn Vị Vận Chuyển chuyển hàng đến Người Mua Hàng.
- Người Mua Hàng có quyền yêu cầu hủy giao dịch, “Hủy đơn” và nhận lại tiền cọc trước khi Đơn Vị Vận Chuyển thực hiện mua hàng tại Bước 4 như hình ảnh dưới đây:

Hình ảnh chức năng hủy đơn
- Trường hợp Người Mua Hàng hủy giao dịch trước khi Đơn Vị Vận Chuyển mua hàng (tại bước 4) thì Người Mua Hàng sẽ được nhận lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc;
- Trường hợp Người Mua Hàng hủy giao dịch sau khi Đơn Vị Vận Chuyển đã thực hiện mua hàng thành công (hoàn tất bước 4) thì Người Mua Hàng không được nhận lại tiền cọc.
Chính sách liên quan đến thanh toán và hoàn trả tiền thanh toán
Trong trường hợp Người Mua Hàng đã hoàn tất đặt cọc cho đơn hàng, tuy nhiên sản phẩm hàng hóa bị lỗi, không hợp lệ (theo các lý do nêu tại Mục (a) dưới đây), Người Mua Hàng có thể yêu cầu hoàn trả sản phẩm hàng hóa như sau:
Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Quy trình hoàn trả hàng này, Công Ty đảm bảo quyền lợi của Người Mua Hàng được hoàn trả hàng như sau: Người Mua Hàng được gửi yêu cầu “Báo cáo” giao dịch trước khi hết hạn 02 ngày làm việc. Ban Quản Trị ghi nhận và xử lý yêu cầu nhằm hỗ trợ Người Mua Hàng trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.
a. Người Mua Hàng được hoàn lại tiền đã đặt cọc khi xảy ra một trong các trường hợp dưới đây:
✔ Lỗi hệ thống dẫn đến Người Mua Hàng đã bị trừ sai số tiền đặt cọc kể từ ngày đặt cọc. Trong trường hợp này, bằng chứng để chứng minh Người Mua Hàng bị trừ tiền nhầm trong thời hạn được quy định là theo thông tin lịch sử giao dịch được hiển thị tại trang quản trị tài khoản của Người Mua Hàng tại Website https://orderdi.com/;
✔ Người Mua Hàng hủy giao dịch trước khi Đơn Vị Vận Chuyển mua hàng và yêu cầu nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc;
✔ Người Mua Hàng đã đặt cọc nhưng bị nhận sai sản phẩm hàng hóa hoặc sản phẩm hàng hóa bị lỗi không thể khắc phục và Người Mua Hàng đã gửi khiếu đến Ban Quản Trị trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng thành công, Ban Quản Trị xem xét và xác nhận sản phẩm hàng hóa bị lỗi đúng với nội dung khiếu nại của Người Mua Hàng, Người Mua Hàng không muốn tiếp tục đổi lại sản phẩm hàng hóa và mong muốn trả lại hàng hóa đã giao.
b. Quy trình hoàn tiền đặt cọc
Bước 1: Người Mua Hàng thực hiện yêu cầu “Khiếu nại đơn hàng” sản phẩm hàng hóa bằng cách chọn trạng thái “Khiếu nại đơn hàng” một trong những lý do tại mục (a) nêu trên trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận sản phẩm thành công.
Bước 2: Ban Quản Trị sẽ xác thực lý do báo cáo hồ sơ và phản hồi cho Người Mua Hàng trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu.
Bước 3: Trong trường hợp Ban Quản Trị xác nhận yêu cầu “Khiếu nại đơn hàng” là không đúng, Ban Quản Trị có quyền từ chối báo cáo và không hoàn tiền cọc cho Người Mua Hàng.
Trường hợp báo cáo đã được xác nhận là đúng, Đơn Vị Vận Chuyển sẽ được hoàn trả lại tiền cọc sau khi đã trừ đi phí dịch vụ cho Ban Quản Trị tương ứng với phí vận chuyển sản phẩm hàng hóa. Đơn Vị Vận Chuyển bị báo cáo đúng sẽ lập tức bị khóa tài khoản và không được hiển thị trên Website https://orderdi.com/.
c. Phương thức hoàn lại tiền cọc:
✔ Theo phương thức thanh toán mà Người Mua Hàng đã đặt cọc; hoặc
✔ Theo hình thức khác do các bên thỏa thuận.
Tất cả các yêu cầu hoàn tiền cọc phải được thực hiện trên nền tảng của Website https://orderdi.com/.
Công Ty luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu hoàn tiền cọc của Người Mua Hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Quy chế hoạt động của Website https://orderdi.com/.
6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm
Nếu sản phẩm / chất lượng sản phẩm hàng hóa không đúng với nội dung trong mô tả thì Người Mua Hàng phản hồi hoặc khiếu nại (gửi kèm hình ảnh, video minh họa) với Ban Quản Trị trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Người Mua Hàng nhận được sản phẩm.
Ban Quản Trị xem xét và xác minh nội dung phản hồi/khiếu nại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Người Mua Hàng.
Orderdi là đơn vị trung gian giữa người mua và đơn vị vận chuyển trong nước và quốc tế, không phải nhà cung cấp hàng hóa nên Orderdi không hỗ trợ trực tiếp bảo hành/đổi trả sản phẩm. Trong quá trình phát triển Orderdi luôn đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng trong việc giải quyết các trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất, lỗi vận chuyển. Để tiến hành dịch vụ bảo hành/đổi trả sản phẩm Người Mua Hàng gửi yêu cầu đến hộp thư contact@orderdi.com kèm với những thông tin sau:
• Tên/mã sản phẩm,
• Tình trạng hư hỏng muốn bảo hành,
• Hình chụp thực tế sản phẩm,
• Vỏ kiện hàng cùng đầy đủ thông tin order.
Orderdi sẽ tiến hành liên lạc với đơn vị vận chuyển để kiểm tra thông tin bảo hành, quy trình bảo hành và phản hồi đến quý khách qua email.
Nếu xảy ra bất kỳ lỗi nào về kỹ thuật, Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển có thể liên hệ với Công Ty theo cách sau:
Tổng đài hỗ trợ: 089 689 5500
Email liên hệ: contact@orderdi.com
7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
- Tự thỏa thuận;
- Đưa ra cơ quan pháp luật.
7.1. Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khi xảy ra một trong các trường hợp dưới đây
Các trường hợp bao gồm:
- Khiếu nại về lỗi kỹ thuật của Website https://orderdi.com/;
- Tài khoản Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển bị vô hiệu hóa, bị xóa do nhầm lẫn hoặc/và lỗi kỹ thuật trên hệ thống Website https://orderdi.com/;
- Thông tin đăng tải trên Website https://orderdi.com/ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba;
- Sản phẩm hàng hóa không đúng với nội dung tại phần mô tả trên Website https://orderdi.com/;
- Thông tin thanh toán bị sai lệch so với thông tin được ghi nhận trong hệ thống Website https://orderdi.com/.
7.2. Quy trình giải quyết khiếu nại
Bước 1: Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông Tin Cá Nhân của mình với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website https://orderdi.com/, số điện thoại 089 689 5500 hoặc email: contact@orderdi.com (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”). Bên Khiếu Nại cần cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung Khiếu Nại theo yêu cầu của Ban Quản Trị và phù hợp với quy định của pháp luật.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm xem xét và giải quyết vụ việc.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.
Bước 4: Nếu Người Khiếu Nại đồng ý với biện pháp giải quyết của Ban Quản Trị, hai Bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Khiếu Nại không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Ban Quản Trị, hai Bên tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai Bên.
Bước 5: Nếu hai Bên không thể hòa giải và thương lượng được trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày phát sinh khiếu nại thì Người Khiếu Nại có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại TP. Hà Nội để giải quyết.
8. Quy trình rút tiền từ tài khoản orderdi.com về tài khoản ngân hàng
Đơn Vị Vận Chuyển có thể rút tiền từ tài khoản của mình trên Website https://orderdi.com/ về tài khoản ngân hàng theo quy trình sau:
Bước 1: Đơn Vị Vận Chuyển kiểm tra số dư khả dụng trong tài khoản của mình trên Website https://orderdi.com/;
Bước 2: Đơn Vị Vận Chuyển điền số tiền rút về (số tiền rút nằm trong số dư khả dụng của Người Đăng Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://orderdi.com/) và chọn tài khoản ngân hàng muốn nhận tiền.

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN
1. Quy định về thanh toán phí dịch vụ giữa Người Mua Hàng và Ban Quản Trị
Người Mua Hàng không phải thanh toán phí dịch vụ cho Ban Quản Trị khi đăng tải đơn hàng cần mua trên Website https://orderdi.com/.
2. Quy định thanh toán phí dịch vụ giữa Đơn Vị Vận Chuyển và Ban Quản Trị
Bước 1: Đơn Vị Vận Chuyển và Ban Quản Trị xác định mức phí dịch vụ, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán phí dịch vụ cho mỗi Sản phẩm, hàng hóa được tải xuống bằng hình thức online trên Website https://orderdi.com/;
Bước 2: Phí dịch vụ được khấu trừ trực tiếp vào phí vận chuyển và mua hộ đơn hàng trước khi Ban Quản Trị chuyển khoản phí mà Người Mua Hàng thanh toán cho Đơn Vị Vận Chuyển;
Bước 3: Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày mua hộ đơn hàng thành công, Ban Quản Trị chuyển trả phí mua hàng (sau khi trừ phí dịch vụ) vào tài khoản của Đơn Vị Vận Chuyển trên Website https://orderdi.com/;
Bước 4: Đơn Vị Vận Chuyển thực hiện rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH
Ban Quản Trị áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Website https://orderdi.com/ với mục đích hạn chế tối đa các rủi ro có thể phát sinh và đảm bảo các giao dịch thành công.
Ban Quản Trị yêu cầu Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển phải đảm bảo tính chính xác và trung thực về các thông tin đã cung cấp. Ban Quản Trị không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước pháp luật, bên thứ ba về những thông tin mà Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đã cung cấp.
Người Mua Hàng cần kiểm tra và xem xét kỹ sản phẩm hàng hóa trước khi hoàn tất giao dịch.
Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc/và hình thức nào để cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hệ thống của Website https://orderdi.com/ hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của hệ thống. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hoặc cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hoặc xâm hại hệ thống của Website https://orderdi.com/ đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.
1. Thông tin quan trọng
Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đảm bảo giữ bí mật thông tin tài khoản Website https://orderdi.com/ của mình (bao gồm việc bảo mật số điện thoại đăng ký, email, thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử,...). Ban Quản Trị không chịu trách nhiệm đối với trường hợp Người Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển để lộ thông tin gây thiệt hại cho Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển, Ban Quản Trị và/hoặc bên thứ ba khác (nếu có).
2. Cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch
Ban Quản Trị cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển (trừ các trường hợp buộc phải cung cấp và tiết lộ theo quy định của pháp luật và theo Quy chế hoạt động này).
Trong trường hợp Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển khiếu nại về vấn đề an toàn thông tin, Ban Quản Trị tiếp nhận khiếu nại và giải quyết theo quy định tại mục III.5 Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

VI. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Mục đích và phạm vi thu thập
Ban Quản Trị thu thập các thông tin bao gồm:
- Thông Tin từ Người Mua Hàng/ Đơn Vị Vận Chuyển cung cấp tại các mục đăng ký tài khoản, nhằm hỗ trợ tạo tài khoản, quản lý cơ sở dữ liệu và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). Các thông tin thu thập là các thông tin mang tính chất nhận dạng, bao gồm: thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân/ tổ chức bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ. Sau khi website đã uy tín thì Đơn Vị Vận Chuyển được yêu cầu phải xác nhận số chứng minh nhân dân/ số căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng;
- Những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Website https://orderdi.com/. Ngoài ra, Ban Quản Trị sẽ thu thập các thông tin mà Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đã sử dụng mỗi khi truy cập vào Website https://orderdi.com/, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian…
- Ban Quản Trị thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin đã thu thập với mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Hình ảnh trang thông tin tài khoản

Hình ảnh trang thu thập thông tin

Hình ảnh trang đăng ký tài khoản


Hình ảnh các trường thông tin cần điền khi đăng thông tin sản phẩm cần mua
2. Phạm vi sử dụng Thông Tin Cá Nhân đã thu thập
Thông Tin Cá Nhân mà Ban Quản Trị thu thập sẽ được sử dụng và cung cấp trong các trường hợp sau:
✓ Cung cấp dịch vụ đến các Thành viên;
✓ Hỗ trợ về các dịch vụ của Website https://orderdi.com/;
✓ Gửi thông báo về các chính sách, quy định và thông tin mới nhất trên Website https://orderdi.com/ bao gồm: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh báo;
✓ Liên quan đến thanh toán;
✓ Gửi cho Đơn Vị Vận Chuyển để Đơn Vị Vận Chuyển liên hệ và trao đổi với Người Mua Hàng và/hoặc ngược lại (nếu cần thiết);
✓ Hỗ trợ, tư vấn và giải quyết khiếu nại với bên thứ ba (nếu có);
✓ Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của Website https://orderdi.com/ trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển khác trên Website (nếu có);
✓ Trong một số trường hợp, Ban Quản Trị có thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Ban Quản Trị.
3. Thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân
Các Thông Tin Cá Nhân sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ Website https://orderdi.com/ trong suốt thời gian Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển tham gia hoạt động trên Website https://orderdi.com/ hoặc cho đến thời điểm Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển yêu cầu Ban Quản Trị xóa thông tin hoặc hủy sử dụng tài khoản trên Website https://orderdi.com/.
4. Những Bên thứ ba được tiếp cận với Thông Tin Cá Nhân
chức/cá nhân dưới đây có quyền được tiếp cận và thu thập các Thông Tin Cá Nhân của mình, bao gồm:
✓ Công ty Cổ phần Orderdi;
✓ Bên thứ ba có tích hợp cung cấp dịch vụ trên Website https://orderdi.com/ (nếu có), như: bên cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
✓ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có văn bản yêu cầu theo quy định tại Đề án hoạt động và quy định pháp luật;
✓ Bên nghiên cứu thị trường do Ban Quản Trị thuê hoặc hợp tác (nếu có);
✓ Cố vấn tài chính, pháp lý và kiểm toán của Ban Quản Trị;
✓ Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển.
5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý
CÔNG TY CỔ PHẦN ORDERDI
Địa chỉ: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 089 689 5500
Email: contact@orderdi.com
6. Phương thức và công cụ để Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển tiếp cận và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình
Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình trên Website https://orderdi.com/ hoặc liên lạc với Ban Quản Trị theo email contact@orderdi.com. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký/xác thực thông tin tài khoản trên Website https://orderdi.com/.

Hình ảnh trang điều chỉnh/ cập nhật thông tin thành viên
7. Cam kết bảo mật Thông Tin Cá Nhân
- sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ thông tin cá nhân Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển cho bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Website https://orderdi.com/ có trách nhiệm báo cáo sự việc với Cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và thông báo lại sự việc cho phía Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển bao gồm: thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại trung tâm an toàn cấp 1 của Website https://orderdi.com/.
- Ban Quản Trị yêu cầu các cá nhân khi đăng ký sử dụng dịch vụ, phải cung cấp đầy đủ Thông Tin Cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin trên. Ban Quản Trị không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đó nếu xét thấy thông tin Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển liên quan đến Thông Tin Cá Nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế này
Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước Ban Quản Trị, bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Thông Tin Cá Nhân và các thông tin đã đăng tải trên Website https://orderdi.com/. Ban Quản Trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến các thông tin mà Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đã cung cấp và đăng tải trên Website https://orderdi.com/.
Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân được quy định tại Đề án này và theo quy định của pháp luật, mọi hình thức thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đều là hành vi vi phạm.
Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi Thông Tin Cá Nhân theo quy trình như sau:
Bước 1: Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển khiếu nại về vụ việc liên quan tới Thông Tin Cá Nhân của mình với Ban Quản Trị bằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website https://orderdi.com/, số điện thoại 089 689 5500 hoặc email: contact@orderdi.com (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”). Bên Khiếu Nại cần cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung Khiếu Nại theo yêu cầu của Ban Quản Trị và phù hợp với quy định của pháp luật.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm xem xét và giải quyết vụ việc.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.
Bước 4: Nếu Người Khiếu Nại đồng ý với biện pháp giải quyết của Ban Quản Trị, hai Bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Khiếu Nại không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Ban Quản Trị, hai Bên tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai Bên.
Bước 5: Nếu hai Bên không thể hòa giải và thương lượng được trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày phát sinh khiếu nại thì Người Khiếu Nại có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại TP. Hà Nội để giải quyết.
9. Thừa nhận và chấp nhận
Bằng hành động sử dụng (các) dịch vụ trên Website https://orderdi.com/, Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đồng ý rằng: Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đã đọc, hiểu và đồng ý để Ban Quản Trị thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được quy định tại mục này.
Ban Quản Trị có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên Website https://orderdi.com/. Các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 5 (năm) kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên Website https://orderdi.com/. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Website https://orderdi.com/ sau khi Ban Quản Trị đăng tải công khai nội dung sửa đổi/bổ sung, đồng nghĩa với việc Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

VII.QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU
☐ Cơ chế kiểm soát tự động
☑ Cơ chế kiểm soát riêng
☑ Có quy định về đăng thông tin
☐ Cơ chế giám sát khác
1. Quy định về đăng Sản phẩm, hàng hóa
  ☆ Quy định về tài khoản
    ● Tên tài khoản: Đơn Vị Vận Chuyển và Người Mua Hàng không được đặt tên tài khoản có một trong những thành phần như dưới đây:
      + Tên tài khoản có thành phần như: Admin orderdi hoặc/và Admin cộng với thành phần tên khác;
      + Tên tài khoản có tên của chính trị gia Việt Nam, quốc kỳ, quốc ca… chữ số, ký tự lạ;
      + Tên tài khoản có tên dễ gây nhầm lẫn, kích động hay tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
    ● Hình ảnh đại điện: Đơn Vị Vận Chuyển và Người Mua Hàng không được đặt hình ảnh có một trong những hình ảnh như dưới đây:
      + Logo của Website https://orderdi.com/;
      + Hình ảnh khiêu dâm, hình ảnh tuyên truyền chính trị, tôn giáo, các hình ảnh không thuộc sở hữu/sử dụng của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển hoặc vi phạm bản quyền hoặc các hình ảnh trái với pháp luật, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
    ● Thông tin liên hệ: Thông tin liên hệ phải đúng với thông tin thực tế của Đơn Vị Vận Chuyển và Người Mua Hàng. Nghiêm cấm việc gắn link vào thông tin liên hệ.
  ☆ Quy định về tin đăng tải Sản phẩm, hàng hóa
    ● Quy định về tiêu đề
Tiêu đề phải phù hợp với tên gọi, nội dung của Sản phẩm hàng hóa;
Tiêu đề là tiếng Việt chuẩn, có dấu (đối với các Sản phẩm, hàng hóa tiếng Việt), tối thiểu 20 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt sau: “, / , [, ] , -, _, $, #, &, *, @, !.
Các từ của tiêu đề phải được phân biệt bằng dấu cách, không để chữ bị dính vào nhau.
    ● Quy định về nội dung mô tả: Nội dung mô tả phải đảm bảo các yếu tố sau:
+ Thông tin được nhập trong phần mô tả chính xác và cụ thể như nội dung thực tế của Sản phẩm, hàng hóa đăng tải;
+ Thể hiện được nội dung chính của Sản phẩm, hàng hóa đăng tải.
    ● Quy định về ngôn ngữ: Tiêu đề và nội dung mô tả phải đảm bảo các yếu tố sau:
      + Ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Việt;
      + Khi sử dụng Tiếng Việt, không được phép sử dụng các từ viết tắt, ký tự đặc biệt hoặc các từ ngữ khó hiểu và gây hiểu nhầm cho người đọc;
      + Các chữ trong tiêu đề phải được phân biệt bằng dấu cách, không để chữ bị dính vào nhau và có ý nghĩa;
      + Không bị lỗi phông chữ;
      + Không có từ ngữ nhằm kích động, tuyên truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
  ☆ Quy định về xác thực thông tin dành cho Người Mua Hàng
Quy định về xác thực thông tin dành cho Người Mua Hàng
- Người Mua Hàng lần đầu tiên thực hiện đăng Sản phẩm, hàng hóa lên Website https://orderdi.com/ phải thực hiện xác thực thông tin (chỉ thực hiện xác thực một lần duy nhất), theo đó Người Mua Hàng phải điền đúng và đủ vào các trường thông tin có sẵn trên Website https://orderdi.com/, chi tiết như dưới đây:

Hình ảnh trang đăng ký đối với cá nhân
Người Mua Hàng sẽ không đăng được thông tin sản phẩm hàng hóa cần mua nếu chưa cung cấp đủ và đúng các thông tin cá nhân nêu trên.
Ban Quản Trị có trách nhiệm rà soát các thông tin trên, nếu có bất cứ sự không đồng nhất nào giữa các thông tin nêu trên, Sản phẩm hàng hóa đó sẽ không được đăng tải trên Website https://orderdi.com.
Quy định về xác thực thông tin dành cho Đơn Vị Vận Chuyển
- Tài khoản Đơn Vị Vận Chuyển: Đơn Vị Vận Chuyển cần cung cấp các thông tin theo yêu cầu để đăng ký tài khoản và trở thành thành viên của Website https://orderdi.com/. Đây là các tài khoản thành viên và chưa đủ điều kiện để tham gia nhận giao dịch tại Website https://orderdi.com/.
- Tài khoản Đơn Vị Vận Chuyển có dấu tích xanh xác thực: là các tài khoản Đơn Vị Vận Chuyển đã được Ban quản trị xác thực các thông tin được cung cấp như dưới đây thì mới có thể tham gia giao dịch tại Website https://orderdi.com/ như: nhận đơn hàng, rút tiền mua hàng,…


  ☆ Danh mục Sản phẩm, hàng hóa
Các sản phẩm hàng hóa tìm kiếm trên Website https://orderdi.com/ phải là các sản phẩm hàng hóa được phép lưu thông trên thị trường, không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh và phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành
Danh mục các sản phẩm, hàng hóa bị cấm được liệt kê chi tiết như dưới đây và sẽ được cập nhật theo quy định của pháp luật:
- Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng;
- Các chất ma túy;
- Hóa chất Bảng 1, trừ trường hợp được phép của cơ quan có thẩm quyền cho những mục đích đặc biệt như nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học; tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu hóa chất Bảng 1 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia thứ ba
- Hóa chất Bảng 2, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước;
- Hóa chất Bảng 3, trừ trường hợp được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho các mục đích không bị Công ước Cấm vũ khí hóa học cấm; xuất khẩu hóa chất Bảng 3 với mọi tổ chức, cá nhân của quốc gia không phải là thành viên Công ước Cấm vũ khí hóa học mà không có giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của quốc gia này;
- Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;
- Các loại pháo;
- Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử);
- Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
- Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng;
- Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người;
- Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
- Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái;
- Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái;
- Khoáng sản đặc biệt, độc hại;
- Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường;
- Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam;
- Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
- Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amphibole;
- Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu;
- Các hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.
Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm đăng tải theo quy định của Ban Quản Trị
- Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh;
- Thuốc lá;
- Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên;
- Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo;
- Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc;
- Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục;
- Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực;
- Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.
  ☆ Quy định về điều kiện đăng Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://orderdi.com/
- Hiện tại, Website https://orderdi.com/ đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện. Sau khi chính thức được cấp phép hoạt động hợp pháp bởi cơ quan có thẩm quyền, Ban quản trị sẽ thực hiện ra mắt Website https://orderdi.com/ và có nhiều thành viên đăng tải và chia sẻ trên website. Ban Quản Trị cũng tin tưởng Website https://orderdi.com/ sẽ là nơi thu hút, chia sẻ các thông tin mua bán hợp pháp một cách chính thống và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong quá trình hoạt động của Website https://orderdi.com/, sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, Người Mua Hàng/ Đơn Vị Vận Chuyển khi thực hiện đăng thông tin các sản phẩm lên Website https://orderdi.com/ phải đảm bảo tính chính xác, không gây nhầm lẫn về các sản phẩm hàng hóa đó.
- Ban Quản Trị sẽ kiểm tra và đối chiếu các thông tin sản phẩm do Người Mua Hàng cung cấp có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Ban Quản Trị chỉ chấp thuận đăng tải các sản phẩm không vi phạm các từ khóa bị cấm theo quy định của Website https://orderdi.com/.
- Đối với các Sản phẩm, hàng hóa bị cấm kinh doanh, cấm đăng tải: Sau khi Người Mua Hàng đăng tải thông tin về Sản phẩm, hàng hóa đó, Ban quản trị có quyền lập tức xóa bỏ hoặc yêu cầu gỡ bỏ ngay khi phát hiện ra hoặc có khiếu nại và thông báo vi phạm.
- Đối với các hàng hóa bị hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện: Đơn vị Vận Chuyển phải cam kết cung cấp các giấy tờ, tài liệu chứng minh rằng Đơn Vị Vận Chuyển đủ điều kiện bán các hàng hóa đó khi đăng tải các thông tin về hàng hóa. Nếu Đơn Vị Vận Chuyển không cung cấp giấy tờ và tài liệu chứng minh kèm theo thì Ban Quản Trị có quyền từ chối duyệt tin đăng tải đó.

Hình ảnh bài đăng bị xóa
2. Danh sách các nội dung/thông tin cấm đăng trên Website https://orderdi.com/
✓ Sản phẩm, hàng hóa có các nội dung vi phạm quy định của pháp luật hoặc vi phạm quy chế hoạt động của Website https://orderdi.com/;
✓ Sản phẩm, hàng hóa có nội dung chống phá nhà nước;
✓ Sản phẩm, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban Quản Trị và biện pháp xử lý khi vi phạm quy định đăng tải Sản phẩm, hàng hóa
này để kiểm soát thông tin được đăng tải trên Website https://orderdi.com/. Ban Quản Trị xây dựng danh sách các từ khóa bị cấm đăng tải trên Website https://orderdi.com/. Những Sản phẩm, hàng hóa chứa những từ khóa trong danh sách từ khóa cấm sẽ được Ban Quản Trị kiểm duyệt, nếu nội dung của Sản phẩm, hàng hóa này vi phạm quy định này, Ban Quản Trị sẽ xóa khỏi hệ thống và thông báo cho Người Mua Hàng.
Đối với tên tài khoản hoặc/và tiêu đề hoặc/và mô tả không đúng với quy định đăng Sản phẩm, hàng hóa thì Ban Quản Trị ngay lập tức xóa hoặc/và gửi thông báo đến Người Mua Hàng khi phát hiện hoặc nhận được thông báo từ bên thứ ba.
Trong trường hợp Người Mua Hàng thực hiện hành vi vi phạm quy định đăng tin tại mục II.3.f.1 Đề án này thì Ban Quản Trị ngay lập tức gửi thông báo yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, nếu không thực hiện theo đúng thông báo của Ban Quản Trị thì Người Mua Hàng sẽ bị Ban Quản Trị ẩn tài khoản trong vòng 10 (mười) ngày, nếu sau khoảng thời gian ẩn tài khoản mà Người Mua Hàng vẫn cố tình không chấm dứt hành vi vi phạm thì Ban Quản Trị xóa tài khoản của Người Mua Hàng vĩnh viễn.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT
Ban Quản Trị cam kết: Bằng sự cố gắng và nỗ lực tốt nhất của mình đảm bảo hệ thống kỹ thuật của Website https://orderdi.com/ sẽ hoạt động ổn định và liên tục. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật, Ban Quản Trị ngay lập tức và bằng sự nỗ lực tối đa áp dụng các biện pháp tối ưu và tốt nhất để đảm bảo quyền lợi cho Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển.
Khi đăng nhập và hoạt động trên Website https://orderdi.com/, Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển phải thực hiện và tuân thủ theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn. Ban Quản Trị cam kết xử lý hoặc/và phối hợp tích cực với bên thứ ba để xử lý lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền phát sinh trên Website https://orderdi.com/ trong thời hạn 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin phản hồi của Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển.
Khi xảy ra lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc lỗi khách quan khác, Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển liên hệ với Ban Quản Trị qua một trong các hình thức sau: Gọi vào số điện thoại 089 689 5500, hoặc gửi email tới: contact@orderdi.com để được hỗ trợ kịp thời nhất.
Ban Quản Trị sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Ban Quản Trị không nhận được thông báo trực tiếp về việc phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm từ Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển.

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ
1. Quyền của Ban Quản Trị
- Yêu cầu Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực. Trong trường hợp có cơ sở chứng minh Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển cung cấp thông tin không chính xác, sai lệnh, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban Quản Trị có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển.
- Sử dụng các biện pháp ngăn chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn sự truy cập và sử dụng của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển nếu Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển có bất kỳ hành động gây hại đến Website https://orderdi.com/ hoặc vi phạm quy định của Đề án này mà không phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển.
- Có quyền từ chối đăng ký làm Thành viên của những Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển đã từng bị hủy bỏ tư cách Thành viên trên Website https://orderdi.com/.
- Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định về dịch vụ và hoạt động trên Website https://orderdi.com/ theo từng thời điểm.
- Có quyền cung cấp thông tin cá nhân của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển cho bên thứ ba và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp người đó vi phạm quy định đăng tải thông tin, Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://orderdi.com/ hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
- Giữ bản quyền về tất cả các nội dung, biểu tượng được thể hiện/đăng tải trên Website https://orderdi.com/ theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Ban Quản Trị nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các biểu tượng, nội dung thuộc quyền sở hữu của Ban Quản Trị.
- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.
2. Trách nhiệm của Ban Quản Trị
- Lưu trữ thông tin đăng ký của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển mở tài khoản trên Website và thường xuyên cập nhập những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan (nếu có).
- Yêu cầu Người Mua Hàng trên Website https://orderdi.com/ cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ;
- Lưu trữ thông tin đăng ký, đăng nhập của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển trên Website https://orderdi.com/ và thường xuyên cập nhập những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan (nếu có);
- Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn giao dịch và Thông Tin Cá Nhân của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển;
- Phối hợp và hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển;
- Loại bỏ khỏi Website https://orderdi.com/ những Sản phẩm, hàng hóa vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, Sản phẩm, hàng hóa chứa nội dung cấm đăng tải hoặc Sản phẩm, hàng hóa vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này
- Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn giao dịch và Thông Tin Cá Nhân của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển;
- Hỗ trợ và cung cấp các thông tin theo đề xuất của cơ quan nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật của Người Mua Hàng;
- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm;
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI MUA HÀNG
1. Quyền của Người Mua Hàng
- Toàn quyền sở hữu đối với Sản phẩm, hàng hóa do Đơn Vị Vận Chuyển mua hộ;
- Đóng góp ý kiến về các chính sách, quy định khi sử dụng dịch vụ, tham gia hoạt động mua bán trên Website https://orderdi.com/ với Ban Quản Trị;
- Được quyền khiếu nại trong trường hợp Ban Quản Trị không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung đã cam kết về cung cấp dịch vụ;
- Được đảm bảo bí mật và an toàn thông tin theo quy định của pháp luật và Đề án này;
- Được Ban Quản Trị hỗ trợ giải quyết khiếu nại và các vấn đề khác liên quan tới dịch vụ trên Website https://orderdi.com/;
- Người Mua Hàng có quyền yêu cầu hỗ trợ từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng tài khoản của mình;
- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.
2. Trách nhiệm của Người Mua Hàng
- Người Mua Hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin Sản phẩm, hàng hóa của mình;
- Chịu trách nhiệm về thông tin đã điền tại trang đăng ký tài khoản, bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản đăng nhập trên Website https://orderdi.com/.
- Đọc, hiểu và tuân thủ quy định của Đề án hoạt động này, chính sách, thông báo, và các thông tin khác liên quan tới sử dụng dịch vụ đã được đăng tải trên Website https://orderdi.com/;
- Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống để làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Website https://orderdi.com/;
- Tuyệt đối không được phát tán, truyền bá hay cổ động cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Website https://orderdi.com/ cũng như hệ thống máy chủ của Website https://orderdi.com/;
- Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống cần thông báo ngay cho Ban Quản Trị qua email contact@orderdi.com và không được có bất kỳ hành vi nào sử dụng lỗi kỹ thuật để gây thiệt hại hoặc/và sử dụng liệu trái phép cho/trên Website https://orderdi.com/;
- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.

XI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN
1. Quyền của Đơn Vị Vận Chuyển
− Được đảm bảo bí mật và an toàn thông tin theo quy định của pháp luật và Đề án này;
− Được Ban Quản Trị hỗ trợ giải quyết khiếu nại và các vấn đề khác liên quan tới dịch vụ mua bán hàng hóa trên Website https://orderdi.com/;
− Đóng góp ý kiến về các chính sách, quy định khi sử dụng dịch vụ, tham gia hoạt động mua bán trên Website https://orderdi.com/ với Ban Quản Trị;
− Đơn Vị Vận Chuyển có quyền thông báo với Ban Quản Trị nếu phát hiện Sản phẩm, hàng hóa có nội dung vi phạm pháp luật, không đảm bảo chất lượng, không đúng như mô tả;
− Thông báo với Ban Quản Trị nếu gặp các vấn đề khác về kỹ thuật.
− Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.
2. Trách nhiệm của Đơn Vị Vận Chuyển
− Đơn Vị Vận Chuyển tự chịu trách nhiệm về việc mua hộ và vận chuyển Sản phẩm, hàng hóa;
− Đơn Vị Vận Chuyển cung cấp hóa đơn mua hàng trong trường hợp Người Mua Hàng hoặc Ban Quản Trị yêu cầu;
− Đơn Vị Vận Chuyển không được có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Website https://orderdi.com/, phá hoại Sản phẩm, hàng hóa;
− Khi nhận xét, bình luận hoặc đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét các thành viên khác, Đơn Vị Vận Chuyển không được có những hành vi xúc phạm, nhạo báng hoặc có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa đối với Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...);
− Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống để làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Website https://orderdi.com/;
− Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống cần thông báo ngay cho Ban Quản Trị qua email contact@orderdi.com và không được có bất kỳ hành vi nào sử dụng lỗi kỹ thuật để gây thiệt hại hoặc/và sử dụng liệu trái phép cho/trên Website https://orderdi.com/;
− Đọc, hiểu và tuân thủ quy định của Đề án này, chính sách, thông báo, và các thông tin liên quan khác (nếu có) đã được đăng tải trên Website https://orderdi.com/;
− Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và theo quy định của Đề án này.
3. Phân định quyền và trách nhiệm giữa Ban Quản Trị và Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển
− Ban Quản trị sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Website https://orderdi.com/ và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự. Tuy nhiên nếu có sự cố xảy ra do lỗi trực tiếp từ Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển, nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Website https://orderdi.com/ không phải chịu trách nhiệm liên đới.
− Ban Quản Trị có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại từ Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển bằng một trong những hình thức sau: liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên Website https://orderdi.com/, điện thoại 089 689 5500 hoặc gửi email tới contact@orderdi.com. Khiếu nại của Người Mua Hàng/Đơn Vị Vận Chuyển chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi khiếu nại được gửi trong khoảng thời gian quy định của Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu Nại.
− Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Ban Quản Trị sẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Ban Quản Trị tiến hành xác minh nội dung khiếu nại và/hoặc đề nghị Đơn Vị Vận Chuyển cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại sang cho Người Mua Hàng.
− Người Mua Hàng có trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho Đơn Vị Vận Chuyển trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Ban Quản Trị xác nhận và gửi thông tin khiếu nại cho Người Mua Hàng. Người Mua Hàng cần đưa ra ý kiến và biện pháp giải quyết đối với khiếu nại của Đơn Vị Vận Chuyển.

XII. ĐÓNG GÓP CHO WEBSITE https://orderdi.com/
Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị hoặc đề xuất đóng góp cho Ban Quản Trị, Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển xác nhận và đồng ý rằng:
− Đóng góp của Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền.
− Ban Quản Trị không có nghĩa vụ giữ bí mật, thể hiện hay ám chỉ, liên quan đến các đóng góp.
− Ban Quản Trị có quyền sử dụng hoặc công bố (hoặc chọn việc không sử dụng hoặc công bố) các đóng góp này vì bất cứ mục đích gì.
− Ban Quản Trị có thể có những cách thức tương tự với những đóng góp để xem xét và phát triển.
− Đóng góp của Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển trở thành tài sản của Website https://orderdi.com/, nó không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào của Ban Quản Trị đối với Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển.

XIII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG
− Quy chế hoạt động này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Website https://orderdi.com/.
− Ban Quản Trị bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên Website https://orderdi.com/.
− Quy chế điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 5 (năm) được đăng tải trên Website https://orderdi.com/. Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển tiếp tục sử dụng dịch vụ bằng cách tiếp tục truy cập vào website sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung của Quy chế này được đăng tải, đồng nghĩa với việc Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.
− Quy chế hoạt động này, thông báo, chính sách và quy định đăng tải trên Website https://orderdi.com/ được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa Người Mua Hàng, Đơn Vị Vận Chuyển, Ban Quản Trị và có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên Website https://orderdi.com/.

XIV. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT
Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển tham gia hoạt động đăng tải thông tin Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://orderdi.com/ cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Quy chế hoạt động này.
Mọi thắc mắc của Người Mua Hàng và Đơn Vị Vận Chuyển liên quan đến Quy chế hoạt động này và hoạt động chia sẻ Sản phẩm, hàng hóa trên Website https://orderdi.com/, vui lòng liên hệ với Ban Quản Trị theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ORDERDI
Địa chỉ: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 089 689 5500          Email: contact@orderdi.com


CÔNG TY CỔ PHẦN ORDERDI
GIÁM ĐỐC

ĐỖ THANH BÌNH