Cơ chế giải quyết tranh chấp
1. Ban Quản Trị tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khi xảy ra một trong các trường hợp dưới đây:
+ Khiếu nại về lỗi kỹ thuật của Website https://orderdi.com;
+ Tài khoản Người Mua Hàng/Người Bán Hàng bị vô hiệu hóa, bị xóa do nhầm lẫn hoặc/và lỗi kỹ thuật trên hệ thống Website https://orderdi.com;
+ Sản phẩm, hàng hóa đăng tải trên Website https://orderdi.com là sản phẩm bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh;
+ Nội dung của Sản phẩm, hàng hóa đăng tải không đúng với nội dung tại phần mô tả trên Website https://orderdi.com;
+ Thông tin thanh toán bị sai lệch so với thông tin được ghi nhận trong hệ thống Website https://orderdi.com.

2. Các bước tiếp nhận và giải quyết khiếu nại
Bước 1: Người Mua Hàng/Người Bán Hàng (“Bên Khiếu Nại”) gửi khiếu nại tới Ban Quản Trị bằng một trong các hình thức sau:
- Gọi điện thoại: 089 689 5500;
- Gửi qua email: contact@orderdi.com;
- Chat trực tiếp tại website https://orderdi.com;
Bên Khiếu Nại cần cung cấp các bằng chứng kèm theo nội dung khiếu nại cho Ban Quản Trị.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm tìm hiểu, xác minh thông tin và giải quyết khiếu nại;
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Bên Khiếu Nại, Ban Quản Trị sẽ trả lời cho Bên Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.
Bước 4: Nếu Bên Khiếu Nại đồng ý với biện pháp giải quyết của Ban Quản Trị, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Bên Khiếu Nại không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Ban Quản Trị, hai Bên tiếp tục thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai Bên.
Bước 5: Nếu hai Bên không thể hòa giải và thương lượng được thì Bên Khiếu Nại có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền có thẩm quyền để giải quyết.